» Chata Viktorka - Propozycje na wycieczki po naszych okolicach

Pec pod Sněžkou to jeden z najważniejszych ośrodków górskich w Czechach.  To ze względu na swoją pozycję pomiędzy najwyższymi wierzchołkami karkonoskimi, przepięknym krajobrazom natury i odpowiednim terenom narciarskim, które latem nadają się do turystyki pieszej i rowerowej, kiedy spokojnie możecie dotrzeć do najwyżej położonego miejsca turystyki rowerowej w Czechach – siodła Góry Łącznej (Luční hora).

Miasto jest rozmieszczone po górskich stokach, najwięcej jednak koncentruje się w dwóch dolinach. Pierwsza to dolina rzeki Upy, zakończona przepięknym lodowcem modelowanym Obrim dolem. Drugą to Dolina Zielonego potoku.  W jej dorzeczu nie doszło do tak mocnego zlodowaceniu i dochowano w tych miejscach kilka pamiątek, przypominających epokę lodowcową. Typowe są zapadliska jam wilczych na południowo zachodniej stronie Wierzchołka Brązowego (Hnědý vrch).

Pec pod Sněžkou otoczony jest kilka górami i wierzchołkami. Na stronie północnowschodniej znajduje się Góra Różowa (Růžová hora 1300m n.p.m.), na północy szereg trzech najwyższych gór Karkonoszy – Śnieżka  (1602m n.p.m.), Góra Studzienna (Studniční hora 1554m n.p.m.) oraz Góra Łąkowa (Luční hora 1547m n.p.m.). Na zachodzie ogranicza terytorium miasta Równina Tylna (Zadní planina 1423m n.p.m.) i Lisia Góra (Liščí hora 1363m n.p.m.). Krąg jest prawie zamknięty zboczami góry Jawor (1014m n.p.m.), pomiędzy nim i Górą Różową ( Růžová hora) płynie rzeka Upa.